thermoenergysk.com
true
Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou pre tých, ktorí chcú znížiť svoje účty za vykurovanie a vyrábať teplo ekologickejším spôsobom.

Obnoviteľná energia zo vzduchu, podzemnej vody a zeme je voľne dostupná kedykoľvek a všade okolo nás. Tepelné čerpadlá premieňajú túto energiu na príjemné teplo a pohodlie, k čomu potrebujú iba 25% elektrickej energie.
 
Tepelné čerpadlá sa najviac používajú v rodinných domoch, ale vhodné sú aj pre verejné budovy, prípadne aj pre výrobné podniky.
Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu“ vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.
Pri výbere tepelného čerpadla si overte, či máte k dispozícii porovnateľné ukazovatele. Napríklad údaje o maximálnom výkone a výkonovom čísle (COP) sú často udávané pri rôznych prevádzkových alebo skúšobných podmienkach.
 
Norma EN 14 511 udáva výkon tepelného čerpadla vzduch/voda pri teplote okolitého vzduchu +2 °C, +7 °C alebo až  -7 °C  v kombinácii s výstupnou teplotou vody 50 °C pre radiátorové vykurovanie a 35 °C pre podlahové vykurovanie
 
Pri porovnávaní cien tepelných čerpadiel sa nezabudnite uistiť, čo všetko je obsiahnuté v základnej cene ponúkaného systému. Rozdiely môžu byť zásadné. Súčasťou dodávky nemusí byť napríklad expanzná nádoba, trojcestný ventil, riadiaci člen obehového čerpadla, zásobník teplej vody, dohrievacia špirála či dátové rozhranie.
 
U nás vám poradíme a presne oboznámime so všetkými súčasťami dodávky.
1. tepelné čerpadlo
2. oddelený vzduchový výparník
3. zásobník tepla na vykurovanie
4. zásobník teplej vody s výmenníkom tepla
5. rozdeľovač podlahového vykurovania s obehovým čerpadlom a reguláciou
6. zberač podlahového vykurovania
Mám záujem o tepelné čerpadlo
ctax