thermoenergysk.com
true
Podlahové vykurovanie
Zapamätajte si:
Aby podlahovka fungovala 100 % efektívne a spoľahlivo, musí kúrenár dodržať postup montáže každej súčastí. Inštaláciu i návrh systému teda prenechajte na odborníkov.