thermoenergysk.com
true
Rekuperácia
Vetranie a rekuperácia

Stála výmena vzduchu pomocou rekuperačnej jednotky

V súčasnosti sú domy stavané z kvalitných materiálov a používajú sa okná s výbornou tesnosťou. Je preto vhodné zabezpečiť v dome stálu výmenu vzduchu. Vetranie pomocou rekuperačných jednotiek zvyšuje kvalitu vnútorného prostredia, šetrí energiu vďaka spätnému získavaniu tepla a zabraňuje vzniku nadmernej vlhkosti v dome.
Rekuperácia alebo inak povedané riadené vetranie je spätné získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu. Ide o činnosť, pri ktorej sa privádzaný vzduch do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza.

Rekuperácia teda znamená získať teplo zo vzduchu, ktorý by sme vyvetrali von oknami a jeho teplo odovzdať čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný dnu.

V prípade vetrania cez okná by teplý vzduch odchádzal z miestnosti bez úžitku von, ale v prípade použitia rekuperačného výmenníka, odovzdá odpadové teplo väčšinu svojho tepla (až viac ako 90 %) čerstvému privádzanému vzduchu. Čerstvý ohriaty vzduch prichádzajúci do miestnosti je potom dohrievaný na požadovanú teplotu tak, aby sa v miestnosti dodržali požiadavky na tepelnú pohodu v miestnostiach.
Centrálna rekuperácia
Pri centrálnom vetracom systéme je vetracia jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vzduch sa distribuuje pomocou potrubných rozvodov do všetkých izieb v dome alebo v celej administratívnej budove.

Decentrálna / lokálna rekuperácia
Decentrálny vetrací systém alebo nazývaný aj lokálna rekuperácia je druhou možnosťou bez potrubných rozvodov, kedy sú jednotlivé rekuperačné jednotky osadené v obvodovej stene. Lokálna rekuperácia slúži pre jednu miestnosť.