thermoenergysk.com
true
Solárny systém
Energia zo slnka pre vaše pohodlie.

Najdôležitejšou súčasťou solárneho systému sú slnečné kolektory, v ktorých cirkuluje solárna kvapalina. Tá absorbuje slnečné žiarenie premenené absorbérom na tepelnú energiu a odovzdáva ho pitnej vode v solárnom zásobníku. Vhodnou akumulačnou nádržou je možné podporiť aj vykurovanie. Výsledkom je až 70 % úspora nákladov na energiu na prípravu teplej vody a až 30 % nákladov na vykurovanie.

Spoľahlivé moderné solárne zariadenia pre využitie bezplatnej solárnej energie s vysokou účinnosťou a udržateľnosťou. Beztlakový drainback systém umožňuje jednoduché uvedenie do prevádzky bez odvdzušňovania s automatickou ochranou proti zamrznutiu alebo prehriatiu.