thermoenergysk.com
true
ThermoEnergySK

PRE ÚSPORNEJŠIE BÝVANIE

Kompletné riešenie technického zariadenia budov - TZB.

Predaj, poradenstvo, obhliadka, návrh, cenová ponuka, dodanie, montáž, spustenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis pre tepelné čerpadlá, centrálne rekuperácie, lokálne rekuperácie, klimatizácie, solárne systémy, plynové kotly a elektrické kotly, zónová regulácia a podlahové vykurovanie.
Ako zhotoviteľ garantujeme správnosť technického riešenia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a správne dimenzovanie zariadení, čo zaručí ich dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov.
S domácnosťou uzatvárame písomnú zmluvu s technickými podmienkami inštalácie.
Dotáciu  SIEA "zelená domácnostiam" radi vybavíme za vás.
 
Postaráme sa o vyplnenie a podanie žiadostí, vybavenie poukážky, až po zaslanie potrebnej dokumentácie na jej preplatenie.
 
Fotovoltické panely
Príspevok od 500 € do 4025 €
Slnečné kolektory
Príspevok od 500 € do 2300 €
Tepelné čerpadlá
Príspevok od 380 € do 4370 €
image
Mám záujem o tepelné čerpadlo